Průzkum trhu a poradenství

Usilujeme o to, abychom všem našim klientům poskytovali aktuální informace o trhu práce.

CPL Market FLASH – analytické oddělení Cpl Jobs se zabývá rozvojem v následujících oblastech:

  • Finanční reporty
  • Analýza obchodních možností ve vybraných lokalitách
  • Analýza potenciálu lidských zdrojů v daném místě
  • Průzkum preferencí kandidátů

Cpl Jobs poskytuje poradenství také v:

  • Řízení Talent developmentu
  • Plánovaní náborového procesu, vytváření popisu pracovního místa
Poradenské služby jsou založeny na ad hoc potřebě nebo na dlouhodobé, smluvně stanovené spolupráci.